Kadra

mgr Magdalena Białozor – dyrektor i nauczyciel
Pełna zapału i pomysłów, ciągle doskonaląca swój warsztat pracy, mgr pedagogiki rewalidacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Z zamiłowania i wykształcenia również instruktor terapii zajęciowej. Prywatnie mama dwójki dzieci: Aleksandra i Ewy.

mgr Marta Chmielewska-Burak – zastępca dyrektora
Wzbudzająca sympatię u dzieci, wytrwale motywująca je do działania, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. W 2014 roku ukończyła kurs Zarządzania Projektami Metodą ILM.  Jest osobą pogodną, uśmiechniętą i cierpliwą z poczuciem humoru, jak również pełna energii i pomysłów. Od 2015 roku jest współzałożycielem Fundacji „Morze Kreatywnej Edukacji” gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji.


mgr Magdalena Baranowska – nauczyciel

mgr Magdalena Dworakowska – nauczyciel

mgr Urszula Piotrowska – nauczyciel

mgr Ewelina Purzecka – nauczyciel

mgr Urszula Żuk – nauczyciel

Kinga Kunda – nauczyciel

mgr Magdalena Jakubowska – nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Potocka – nauczyciel

mgr Ewelina Czyrska-Łostowska – nauczyciel

mgr Katarzyna Siemionkowicz – nauczyciel

mgr Justyna Karczewska – nauczyciel wspomagający

Joanna Zasowska – pomoc nauczyciela

Grażyna Zagilska – pomoc nauczyciela

mgr Ilona Rećko – pomoc nauczyciela  

Alina Augustynowicz – opiekunka dziecięca

Agnieszka Sadowska – opiekunka dziecięca

Katarzyna Szatyłowicz – opiekunka dziecięca 

Magdalena Sekulska – opiekunka dziecięca 

Marta Pacewicz – opiekunka dziecięca

Urszula Szymańska – sekretarka

Diana Gołębiowska – sekretarka

Marta Gawryluk – pracownik obsługi/pomoc nauczyciela

Bogusława Hapon – pracownik obsługi/pomoc kuchenna

Justyna Wojtulewicz – kucharz małej gastronomii

Edyta Zawadzka – kucharz małej gastronomii

Teresa Bartulewicz – pomoc kuchenna

 

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

  • Marcin Monach – nauczyciel/instruktor zajęć ogólnorozwojowych z elementami korektywy
  • mgr Agnieszka McCready – speaker języka angielskiego
  • Bartosz Statkiewicz – instruktor zajęć taneczno-ruchowych
  • ks. Paweł Łapiński –  nauczyciel religii prawosławnej
  • ks. dr Jerzy Lachowicz – nauczyciel religii katolickiej
  • Magdalena Lach – logopeda
  • Julia Strakovic – instruktor zajęć gimnastyki artystycznej
  • mgr Natalia Jańczak – nauczyciel/instruktor ds. śpiewu i zajęć rytmiki