Wzbudzająca sympatię u dzieci, wytrwale motywująca je do działania mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Pasjonatka starej motoryzacji, lubiąca podróże motocyklowe.

— mgr Marta Chmielewska-Burak – zastępca dyrektora

Pełna zapału i pomysłów, ciągle doskonaląca swój warsztat pracy, mgr pedagogiki rewalidacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Z zamiłowania i wykształcenia również instruktor terapii zajęciowej. Prywatnie mama dwójki dzieci: Aleksandra i Ewy.

— mgr Magdalena Białozor – dyrektor

Load More Testimonials