LIPIEC MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

LIPIEC MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

Celem akcji jest:

  • propagowanie świadomej opieki nad zwierzątami
  • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku

W ramach akcji ogłaszamy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w schornisku w Białymstoku.

Dary prosimy przekazywać do placówki
w okresie
03.07.2015r. – 31.07.2015r.

W tym celu w korytarzu wystawiony został karton do którego dzieci mogą wkładać karmę dla zwierząt oraz koce dla piesków z białostockiego schroniska. Serdecznie zachęcami do włączenia się w akcję.