Rodzinny konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

Rodzinny konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na „Szopkę Bożonarodzeniową”.

 

Cele konkursu:

  • propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
  • zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wspólnych prac plastycznych
  • pobudzanie i kształtowanie wśród dzieci szacunku do tradycji

 

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci wspólnie z rodzicami.

 

Technika:

Technika wykonania pracy jest dowolna.

 

Ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac:

  • kreatywność, oryginalność
  • nawiązanie do tradycji
  • estetykę wykonania
  • stopień zaangażowania dziecka

 

Terminy:

Prace należy składać do wychowawczyń grupy, do której uczęszcza dziecko do dnia 15.XII.2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.XII.2014r.

 

Do wykonanej szopki prosimy dołączyć informację: imię i nazwisko dziecka oraz  nazwę grupy.

 

                                                Zapraszamy!

Organizatorzy