Dniem Aktywności Poetyckiej

Dniem Aktywności Poetyckiej

Dzień 27.11.br. był Dniem Aktywności Poetyckiej. Postanowiliśmy szczególnie w tym dniu skupić się na mówieniu nam znanych ale i na nauce nowych wierszy. Panie chętnie sięgały do regałów z książkami w poszukiwaniu zbirów wierszy najlepszych polskich poetów dla dzieci i młodzieży. Dzieci z przyjemnością słuchały i zadawały przy tym jak zwykle wiele pytań. Tego dnia gratulacje i nagrody otrzymały dzieci i ich zdolni rodzice, którzy zostali wyróżnieni za udział w konkursie na napisanie wiersza, a których zabrakło na spotkaniu Klubu Optymistycznych Rodziców.