Ramowy rozkład dnia Przedszkola

Jak spędzamy czas w Przedszkolu „Wesołe Robaczki”

Godziny Zajęcia+
6.30 Schodzenie się dzieci ; zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy konstrukcyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe
8.15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, pomoc przy nakrywaniu do stołu
8.30 Śniadanie
9.00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja wybranego programu edukacyjnego
9.30 Zabawy swobodne
10.00 Zabawy na świeżym powietrzu ( spacery, zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody)
10.45 Zajęcia dydaktyczne
11.15 Przygotowanie do posiłku, mycie rąk
11.30 zupa
12.00 Czynności higieniczne – mycie zębów
12.10 Odpoczynek – czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki realaksacyjnej
14.15 Czynności higieniczne – mycie rąk
14.30 II danie , mycie zębów
15.00 Zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, zabawy swobodne dzieci
15.50 Mycie rąk
16.00 Podwieczorek
16.20 – 18.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe ; praca indywidualna z dzieckiem ; rozchodzenie się dzieci