Maluch+ 2021

Szanowni Rodzice,

także w tym roku bierzemy udział w Resortowym Programie Maluch+ 2021. Kwota przyznana na funkcjonowanie jednego miejsca opieki wynosi 80zł na dziecko. Jest to zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Odwołanie przerwy wakacyjnej

Informacja – długi weekend