Wzbudzająca sympatię u dzieci, wytrwale motywująca je do działania mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Pasjonatka starej motoryzacji, lubiąca podróże motocyklowe.

— mgr Marta Chmielewska-Burak – zastępca dyrektora