Pełna zapału i pomysłów, ciągle doskonaląca swój warsztat pracy, mgr pedagogiki rewalidacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej. Z zamiłowania i wykształcenia również instruktor terapii zajęciowej. Prywatnie mama dwójki dzieci: Aleksandra i Ewy.

— mgr Magdalena Białozor – dyrektor