Maluch+ 2021

Szanowni Rodzice,

także w tym roku bierzemy udział w Resortowym Programie Maluch+ 2021. Kwota przyznana na funkcjonowanie jednego miejsca opieki wynosi 80zł na dziecko. Jest to zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Odwołanie przerwy wakacyjnej

Informacja – długi weekend

Dodatkowe informacje: Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Dodatkowe informacje: Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Dodatkowe informacje.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach?fbclid=IwAR04YMEmEpHwiaOGczxe2QqlLfcWLKTrsVi1jJParr5vwTbnUm3T7jfnNhI

Dodatkow ainformacja dla rodziców!

Dodatkow ainformacja dla rodziców!

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż od 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 16 marca br. placówka przy ul. Świerkowej 1/3 oraz ul. Białostockiej 98 zostaje zamknięta na okres dwóch tygodnie tj. do 25 marca br.

Prosimy o zapewnienia opieki dzieciom w dniach 12 i 13 marca. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości pozostawienia dziecka w domu, będzie zorganizowany dyżur. Prosimy o wpisanie się na listę u Pań na grupie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach?fbclid=IwAR2hwD0KGkpqRKXSK31Se2VGSwNm2SwdSwV18KkNXBl-JrXD6pVrXpkGTkU

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Co w przypadku zamknięcia szkoły bądź przedszkola powinni zrobić rodzice? W takiej sytuacji można starać się o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom posiadającym dzieci w wieku do 8 roku życia, które uczęszczają do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje jeżeli:
– zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,
– nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,
– nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Co ważne, z zasiłku mogą skorzystać jedynie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowym. Maksymalny okres jego pobierania w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.
Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy u swojego płatnika złożyć:
– oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,
– wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Informacja dla rodziców

W związku z pismem od Podlaskiego Kuratora Oświaty rezygnujemy z wszelkich wyjść, wyjazdów oraz większych zgromadzeń oraz apeli min. basen, wyjścia do biblioteki, wyjścia do muzeum, orlen przedszkoliada tour itp.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Wesołe Robaczki” s.c. w Wasilkowie informuje, iż w dniach:

 • 1 listopada 2019 – placówka nieczynna
 • 11 listopada 2019 – placówka nieczynna
 • 23 grudnia 2019 – lista obecności
 • 24 grudnia 2019 – placówka czynna do godziny 15.30 + lista obecności
 • 25 – 27 grudnia 2019 – placówka nieczynna
 • 31 grudnia 2019 – placówka czynna do godziny 16.00 + lista obecności
 • 1 stycznia 2020 – placówka nieczynna
 • 2 -3 stycznia 2020 – lista obecności
 • 6 stycznia 2020 – placówka nieczynna
 • 13 kwietnia 2020 – placówka nieczynna
 • 1 maja 2020 – placówka nieczynna
 • 11 – 12 czerwca 2020 – placówka nieczynna
 • 27 lipiec – 7 sierpień 2020 – placówka nieczynna – przerwa wakacyjna

Nowe miejsca dla Przedszkolaków!

Nowe miejsca dla Przedszkolaków!

Informacja dla Rodziców!

Informacja dla Rodziców!

‼️UWAGA‼️
Dnia 8 marca 2019 r. (piątek) w związku ze szkoleniem kadry pedagogicznej prosimy, aby dzieci ze żłobka i przedszkola zostały odebrane do godziny 16:30.

Za zrozumienie serdecznie dziękujemy!

Load More Posts